SUMMONERS WAR HACK

Nếu có thắc mắc gì vui lòng liên hệ email: admin@w4vn.net

Loại thẻ:
Version:
Mã thẻ:
Seri:
Mã bảo mật: Refresh

Chú ý:
- Always your turn = Địch không đánh bạn.
- Dumb = Địch tự đánh nó.

**Phiên bản hiện tại: 3.7.9**

Chức năng v3.7.9:

1. Hack Tự động win.

2. Hack Win dễ dàng.

3. Hack Địch máu cực yếu.

4. Hack Tăng SPD cho team bạn.

5. Lưu ý: Các chức năng trên sẽ tự động được tùy biến phụ thuộc vào đội hình team bạn.